MENU Zavřít

Zakázky

Určeno pro podniky provádějící servis všech druhů vozidel. Těm modul nabídne aplikace pro evidenci zakázek, ceník prací či knihu oprav.

Aplikace modulu Zakázky

Servis

Aplikace sloužící jako jádro celého modulu. Mezi jejími funkcemi je rozhraní pro zpracování servisních zakázek včetně jejich členění na různé druhy (opravy, výroba na sklad, účetní zakázky aj.) a také nástroje pro práci se souvisejícími doklady (zálohy, výdejky, návratky, obecné položky aj.). Součástí aplikace je i evidence údajů o externích vozidlech. Analytické nástroje pak nabízejí přehled o rozpracovanosti zakázek a jejich výnosech, případně kolik jednotliví zaměstnanci na zakázkách odpracovali hodin.

Aplikace sloužící jako jádro celého modulu. Mezi jejími funkcemi je rozhraní pro zpracování servisních zakázek včetně jejich členění na různé druhy (opravy, výroba na sklad, účetní zakázky aj.) a také nástroje pro práci se souvisejícími doklady (zálohy, výdejky, návratky, obecné položky aj.). Součástí aplikace je i evidence údajů o externích vozidlech. Analytické nástroje pak nabízejí přehled o rozpracovanosti zakázek a jejich výnosech, případně kolik jednotliví zaměstnanci na zakázkách odpracovali hodin.

Ceník prací

Nástroj pro definování ceníku servisních úkonů, který uživatelé využijí při zadávání požadovaných prací na zakázce a souvisejících pracovních lístků. Ceník prací umožňuje úkony členit na typy a podskupiny (např. různé typy vozidel) a u každého úkonu stanovovat jeho čas a cenu pro interní i externí partnery.

Nástroj pro definování ceníku servisních úkonů, který uživatelé využijí při zadávání požadovaných prací na zakázce a souvisejících pracovních lístků. Ceník prací umožňuje úkony členit na typy a podskupiny (např. různé typy vozidel) a u každého úkonu stanovovat jeho čas a cenu pro interní i externí partnery.

Kniha oprav

Aplikace slouží pro evidenci údajů o veškerých opravách vlastních vozidel a obsahuje dvě základní části: 

Přehled oprav

Evidence umožňující po zadání SPZ vozidla zobrazit veškeré provedené i požadované opravy.

Servis

Přehled požadovaných oprav všech vozidel pro příslušný servis. 

Aplikace slouží pro evidenci údajů o veškerých opravách vlastních vozidel a obsahuje dvě základní části: 

Přehled oprav

Evidence umožňující po zadání SPZ vozidla zobrazit veškeré provedené i požadované opravy.

Servis

Přehled požadovaných oprav všech vozidel pro příslušný servis. 

Myčka

Aplikace pro zpracování pracovních lístků myčky a fakturaci zakázek mytí. Součástí jsou i analytické nástroje pro sledování počtu průjezdů vozidel myčkou, nákladů interních vozidel na mytí apod. 

Aplikace pro zpracování pracovních lístků myčky a fakturaci zakázek mytí. Součástí jsou i analytické nástroje pro sledování počtu průjezdů vozidel myčkou, nákladů interních vozidel na mytí apod. 

Kontaktní formulář

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme zpět

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.

Systém Prytanis vám přináší Seyfor