MENU Zavřít

Personalistika a mzdy

Evidence a správa osobních a mzdových údajů o zaměstnancích včetně možnosti nastavení přístupových práv a historie mzdových i osobních údajů.

Aplikace modulu Personalistika

Personalistika

Rozhraní pro evidenci a správu osobních údajů zaměstnanců. Kromě základních informací lze evidovat i lékařské prohlídky, absolvovaná školení a kurzy, řidičské průkazy, vzdělání, vydané doklady aj. Pro usnadnění práce pak aplikace automaticky upozorňuje na konec platnosti lékařských prohlídek či pravidelných školení.

Rozhraní pro evidenci a správu osobních údajů zaměstnanců. Kromě základních informací lze evidovat i lékařské prohlídky, absolvovaná školení a kurzy, řidičské průkazy, vzdělání, vydané doklady aj. Pro usnadnění práce pak aplikace automaticky upozorňuje na konec platnosti lékařských prohlídek či pravidelných školení.

Mzdy

Aplikace pro zpracování měsíčních mezd a s tím související administrativy. Uživatelé mohou nastavovat různé způsoby výpočtu prémií a osobního ohodnocení. Data jsou automaticky čerpána z pracovních lístků a záznamů o provozu vozidel. Automaticky je řešeno i generování příkazů k úhradě a převod vypočtených mezd do účetnictví.

Napojení na osobní i nákladní dopravu umožňuje výpočet mezd a odměňování řidičů dle záznamů pořízených na dopravě. Mzdu řidičů včetně odvodů je díky tomu možno dát do nákladů vozidla a tím zjistit jeho přesnou rentabilitu.

V rámci aplikace se zaznamenává docházka zaměstnanců v jednotlivých střediscích firmy.

Aplikace pro zpracování měsíčních mezd a s tím související administrativy. Uživatelé mohou nastavovat různé způsoby výpočtu prémií a osobního ohodnocení. Data jsou automaticky čerpána z pracovních lístků a záznamů o provozu vozidel. Automaticky je řešeno i generování příkazů k úhradě a převod vypočtených mezd do účetnictví.

Napojení na osobní i nákladní dopravu umožňuje výpočet mezd a odměňování řidičů dle záznamů pořízených na dopravě. Mzdu řidičů včetně odvodů je díky tomu možno dát do nákladů vozidla a tím zjistit jeho přesnou rentabilitu.

V rámci aplikace se zaznamenává docházka zaměstnanců v jednotlivých střediscích firmy.

Plánování a schvalování dovolených

Aplikace slouží k zadávání a schvalování dovolené v rámci firmy. Pomocí přístupových práv lze nadefinovat uživatele, kteří žádají o dovolenou pro sebe nebo určitou skupinu zaměstnanců. Dále se definuje uživatel, který má právo tuto žádost schválit. Podle nastavení může schvalovatel žádostí obdržet email, že byla vytvořena žádost.

Při schválení dovolené může žadateli přijít informační mail, že dovolená byla schválena. Systém umožňuje žádost zamítnout, případně schválit pouze část požadované dovolené. Schvalovateli je zobrazen průběh čerpání dovolené žadatele v roce, již schválené dovolené do budoucna a zůstatek dovolené zohledňující již schválenou dovolenou do budoucna. Schválenou žádost lze stornovat, případně změnit interval dovolené, pokud tato ještě nebyla zapracována ve mzdách.

Při zpracování mezd lze schválené dovolené zařadit do zpracování, bez nutnosti tyto dovolené pořizovat.

Aplikace slouží k zadávání a schvalování dovolené v rámci firmy. Pomocí přístupových práv lze nadefinovat uživatele, kteří žádají o dovolenou pro sebe nebo určitou skupinu zaměstnanců. Dále se definuje uživatel, který má právo tuto žádost schválit. Podle nastavení může schvalovatel žádostí obdržet email, že byla vytvořena žádost.

Při schválení dovolené může žadateli přijít informační mail, že dovolená byla schválena. Systém umožňuje žádost zamítnout, případně schválit pouze část požadované dovolené. Schvalovateli je zobrazen průběh čerpání dovolené žadatele v roce, již schválené dovolené do budoucna a zůstatek dovolené zohledňující již schválenou dovolenou do budoucna. Schválenou žádost lze stornovat, případně změnit interval dovolené, pokud tato ještě nebyla zapracována ve mzdách.

Při zpracování mezd lze schválené dovolené zařadit do zpracování, bez nutnosti tyto dovolené pořizovat.

Kontaktní formulář

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme zpět

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.

Systém Prytanis vám přináší Seyfor