MENU Zavřít

Osobní doprava

Modul zahrnuje soubor funkcí a aplikací pokrývající komplexní agendu spojenou s pravidelnou i nepravidelnou autobusovou dopravou.

Aplikace modulu Osobní doprava

Jízdní řády

Aplikace slouží k tvorbě linek a spojů. Kromě ručního vstupu umožňuje import linek dle standardu JDF a výměnného formátu ROPID. Výstupem z aplikace jsou linkové nebo zastávkové jízdní řády v základních grafických formátech (včetně postscriptu) a export dat dle standardu JDF.

Číselník zastávek je propojen a automaticky synchronizován s celostátním registrem zastávek. Aplikace rovněž umožňuje evidenci množin dat, potřebných k provozu elektronických odbavovacích zařízení ve vozidlech (GPS souřadnice, chování obrazovek, tabel, hlásičů apod.).

Aplikace slouží k tvorbě linek a spojů. Kromě ručního vstupu umožňuje import linek dle standardu JDF a výměnného formátu ROPID. Výstupem z aplikace jsou linkové nebo zastávkové jízdní řády v základních grafických formátech (včetně postscriptu) a export dat dle standardu JDF.

Číselník zastávek je propojen a automaticky synchronizován s celostátním registrem zastávek. Aplikace rovněž umožňuje evidenci množin dat, potřebných k provozu elektronických odbavovacích zařízení ve vozidlech (GPS souřadnice, chování obrazovek, tabel, hlásičů apod.).

Turnusy

Praktický nástroj pro plánování pravidelné osobní dopravy, jenž umožnuje sestavení a kontrolu turnusových příkazů. Do turnusů se přiřazují spoje evidované v aplikaci Jízdní řády a doplňují ostatní činnosti vykonávané v průběhu směny řidiče. Turnusy jsou kontrolovány na aktuální právní předpisy (do 50 km/nad 50 km, bezpečnostní přestávky, přestávky na jídlo). 

Praktický nástroj pro plánování pravidelné osobní dopravy, jenž umožnuje sestavení a kontrolu turnusových příkazů. Do turnusů se přiřazují spoje evidované v aplikaci Jízdní řády a doplňují ostatní činnosti vykonávané v průběhu směny řidiče. Turnusy jsou kontrolovány na aktuální právní předpisy (do 50 km/nad 50 km, bezpečnostní přestávky, přestávky na jídlo). 

Nepravidelná osobní doprava

Aplikace slouží k evidenci jak jednotlivých objednávek nepravidelné dopravy, tak periodicky se opakujících přeprav na základě hospodářských smluv. Součástí evidovaných dokladů jsou podklady pro výpočet ceny přepravy, a to buď přímým zápisem cen jednotlivých činností přepravy, nebo vazbou na uživatelsky definovaný sazebník. K jednotlivým přepravám je také možné přijímat zálohy včetně vygenerování daňového nebo nedaňového dokladu.

Aplikace slouží k evidenci jak jednotlivých objednávek nepravidelné dopravy, tak periodicky se opakujících přeprav na základě hospodářských smluv. Součástí evidovaných dokladů jsou podklady pro výpočet ceny přepravy, a to buď přímým zápisem cen jednotlivých činností přepravy, nebo vazbou na uživatelsky definovaný sazebník. K jednotlivým přepravám je také možné přijímat zálohy včetně vygenerování daňového nebo nedaňového dokladu.

Plánování osobní dopravy

Nástroj pro operativní práci dispečera, který umožňuje sestavit denní plány dopravy z podkladů, uložených v aplikacích Turnusy a Nepravidelná osobní doprava. Do vygenerovaných plánů dispečer zadává operativní změny v provozu. Pracuje buď v denním nebo měsíčním náhledu, přičemž operativně sleduje plnění měsíčního fondu pracovního času řidiče.

Výstupem z plánů je vygenerování denních záznamů řidiče (ZPVOD). Kromě dopravních výkonů dispečer může zadávat i nepracovní část pracovní doby řidiče (dovolené, nemoci a ostatní druhy absencí). Tato data se automaticky stávají podkladem pro výpočet mzdy řidiče.

Nástroj pro operativní práci dispečera, který umožňuje sestavit denní plány dopravy z podkladů, uložených v aplikacích Turnusy a Nepravidelná osobní doprava. Do vygenerovaných plánů dispečer zadává operativní změny v provozu. Pracuje buď v denním nebo měsíčním náhledu, přičemž operativně sleduje plnění měsíčního fondu pracovního času řidiče.

Výstupem z plánů je vygenerování denních záznamů řidiče (ZPVOD). Kromě dopravních výkonů dispečer může zadávat i nepracovní část pracovní doby řidiče (dovolené, nemoci a ostatní druhy absencí). Tato data se automaticky stávají podkladem pro výpočet mzdy řidiče.

Hospodářské listy vozidel (HLV)

Aplikace Hospodářské listy vozidel (HLV) zobrazuje hospodářský výsledek vozidel, skupin vozidel, případně celého střediska nebo firmy. Množina hodnot sledovaných v HLV je definována uživatelem systému PRYTANIS.

Jednotlivé položky HLV mohou zobrazovat libovolné údaje z aplikací Nákladní doprava, Spedice, Osobní doprava, Zakázky, Mzdy a samozřejmě z Účetnictví, ve kterém jsou doklady z celého modulu Ekonomika. HLV mohou být sledovány nárůstově od libovolného období i s možností porovnávat odpovídající období v různých letech.

Aplikace Hospodářské listy vozidel (HLV) zobrazuje hospodářský výsledek vozidel, skupin vozidel, případně celého střediska nebo firmy. Množina hodnot sledovaných v HLV je definována uživatelem systému PRYTANIS.

Jednotlivé položky HLV mohou zobrazovat libovolné údaje z aplikací Nákladní doprava, Spedice, Osobní doprava, Zakázky, Mzdy a samozřejmě z Účetnictví, ve kterém jsou doklady z celého modulu Ekonomika. HLV mohou být sledovány nárůstově od libovolného období i s možností porovnávat odpovídající období v různých letech.

Zpracování denních záznamů (stazek)

Aplikace pro zpracování, úpravy a opravy denních záznamů o provozu vozidel osobní dopravy (ZPVOD) umožňuje evidovat reálné činnosti, které proběhly během provozu. Data dokladů jsou všestranně využívána pro navazující zpracování, jako je výpočet hrubých mezd řidičů, sledování kilometrických nájezdů a doby provozu vozidel, fakturace provedené přepravy atd.

Aplikace pro zpracování, úpravy a opravy denních záznamů o provozu vozidel osobní dopravy (ZPVOD) umožňuje evidovat reálné činnosti, které proběhly během provozu. Data dokladů jsou všestranně využívána pro navazující zpracování, jako je výpočet hrubých mezd řidičů, sledování kilometrických nájezdů a doby provozu vozidel, fakturace provedené přepravy atd.

Přepravní pokladna

Aplikace slouží k evidenci a kontrole tržeb, utržených a odvedených řidiči osobní dopravy. Tržby lze sledovat v libovolném množství měn. Vstupem aplikace jsou doklady odpočtů tržeb, které lze zadávat ručně, sejmutím čárového kódu z konečného lístku nebo importem dat z depozitního terminálu.

Data lze automaticky porovnávat s výstupními daty, získanými z odbavovacích zařízení ve vozidlech a signalizovat potenciální diference (neodvedená tržba, nesprávně odvedená tržba apod.). Ze získaných dokladů lze provést odvod tržby do pokladny, včetně vygenerování příjmového pokladního dokladu.

Aplikace slouží k evidenci a kontrole tržeb, utržených a odvedených řidiči osobní dopravy. Tržby lze sledovat v libovolném množství měn. Vstupem aplikace jsou doklady odpočtů tržeb, které lze zadávat ručně, sejmutím čárového kódu z konečného lístku nebo importem dat z depozitního terminálu.

Data lze automaticky porovnávat s výstupními daty, získanými z odbavovacích zařízení ve vozidlech a signalizovat potenciální diference (neodvedená tržba, nesprávně odvedená tržba apod.). Ze získaných dokladů lze provést odvod tržby do pokladny, včetně vygenerování příjmového pokladního dokladu.

Integrace s odbavovacím zařízením ve vozidle

Prytanis umožňuje oboustranné propojení se systémy dodavatelů odbavovacích zařízení ve vozidlech na různých stupních integrace. V případě plné integrace slouží Prytanis jako plnohodnotný back-office odbavovacích zařízení, u částečné integrace jsou pak data ze systému předávána do back-office dodavatelů těchto zařízení.

Výstupní data z odbavovacích zařízení Prytanis zpracovává v jednotné struktuře, což umožňuje slučovat data ze zařízení různých dodavatelů do společných náhledů. Výstupní data dále slouží i ke kontrole odvedených tržeb v aplikaci Přepravní pokladna a datové komunikaci s clearingovým centrem.

Prytanis umožňuje oboustranné propojení se systémy dodavatelů odbavovacích zařízení ve vozidlech na různých stupních integrace. V případě plné integrace slouží Prytanis jako plnohodnotný back-office odbavovacích zařízení, u částečné integrace jsou pak data ze systému předávána do back-office dodavatelů těchto zařízení.

Výstupní data z odbavovacích zařízení Prytanis zpracovává v jednotné struktuře, což umožňuje slučovat data ze zařízení různých dodavatelů do společných náhledů. Výstupní data dále slouží i ke kontrole odvedených tržeb v aplikaci Přepravní pokladna a datové komunikaci s clearingovým centrem.

Kontaktní formulář

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme zpět

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.

Systém Prytanis vám přináší Seyfor