MENU Zavřít

Nákladní doprava

Modul pro dopravní firmy nabízející dispečerské pracoviště, aplikace pro spedici, nákladní dopravu, HLV, evidenci vozidel a škodných událostí.

Aplikace modulu Nákladní doprava

Nákladní doprava 

Aplikace disponuje sadou nástrojů pro správu záznamů o provozu vozidla nákladní dopravy (ZPVND) a s ním související fakturaci. ZPVND lze vytvářet na základě plánu nákladní dopravy či neomezeného množství objednávek, a může se jej účastnit libovolný počet členů posádek vozidel. Aplikace rovněž umožňuje fakturaci přeprav a analytické nebo kumulované zadávání výkonů, případně generování ZPVND z dat z dohledových systémů jako je Webdispečink, Echotrack, a další.

Aplikace disponuje sadou nástrojů pro správu záznamů o provozu vozidla nákladní dopravy (ZPVND) a s ním související fakturaci. ZPVND lze vytvářet na základě plánu nákladní dopravy či neomezeného množství objednávek, a může se jej účastnit libovolný počet členů posádek vozidel. Aplikace rovněž umožňuje fakturaci přeprav a analytické nebo kumulované zadávání výkonů, případně generování ZPVND z dat z dohledových systémů jako je Webdispečink, Echotrack, a další.

Spedice 

Aplikace slouží k evidenci objednávek došlých od zákazníků, ze kterých se následně vytváří objednávky odeslané v podobě přepravních smluv. Ty pak lze předávat externím dopravcům či vlastním vozidlům, ve druhém jmenovaném případě jsou data o přepravě automaticky přenesena do aplikace Nákladní dopravy. 

Aplikace rovněž umožňuje:

  • import objednávek z externích zdrojů
  • přenos objednávek do dohledových systémů ve vozidlech
  • export objednávek ve zvoleném formátu pro externí dopravce
  • samostatnou nebo hromadnou fakturaci objednávek
  • monitoring dat ze spedice i souvisejících aplikací (Nákladní doprava, Faktury došlé atd.)

Aplikace slouží k evidenci objednávek došlých od zákazníků, ze kterých se následně vytváří objednávky odeslané v podobě přepravních smluv. Ty pak lze předávat externím dopravcům či vlastním vozidlům, ve druhém jmenovaném případě jsou data o přepravě automaticky přenesena do aplikace Nákladní dopravy. 

Aplikace rovněž umožňuje:

  • import objednávek z externích zdrojů
  • přenos objednávek do dohledových systémů ve vozidlech
  • export objednávek ve zvoleném formátu pro externí dopravce
  • samostatnou nebo hromadnou fakturaci objednávek
  • monitoring dat ze spedice i souvisejících aplikací (Nákladní doprava, Faktury došlé atd.)

Dispečerské pracoviště 

Aplikace poskytuje přehled o využití jednotlivých vozidel a jejich činnosti v daném časovém období. Dispečeři tak získávají komplexní informace o tom, která vozidla jsou právě na cestě, k jakým zakázkám jsou přiřazena, kdy budou opět k dispozici či zda jsou momentálně schopna provozu.

Funkcionalita aplikace je rozdělena do následujících podaplikací: 

Dispečerský plán

Zobrazuje plánované přiřazení přeprav k vozidlům i veškeré činnosti aktuálně pořízené v dohledových systémech na vozidlech, u každého vozidla pak nabízí detaily o příslušné objednávce přepravy. Data z dohledových systémů jsou zobrazovány na mapových podkladech. Plán přeprav je zobrazen na časové ose. Celkový přehled se může automaticky aktualizovat v nastavených intervalech.

Plánování přeprav 

Aplikace zobrazuje objednávky došlé i odeslané, a umožňuje s nimi provádět celou škálu obvyklých operací (zakládání, kopie, editace, storno aj.). Možností jsou i různé operace související s přiřazením přeprav k vozidlům (např. slučování více objednávek do jedné nebo rozdělení objednávek). Objednávky lze importovat z externích zdrojů a po přiřazení k vozidlu odesílat do dohledových systémů ve vozidlech. Objednávky pro externí dopravce lze posílat elektronicky.

Skládání přeprav 

Speciální podpůrná aplikace pro spedici, s jejíž pomocí mohou dispečeři vytvářet libovolný počet tras, postupně k nim přiřazovat došlé objednávky. Při zadání typu vozidla aplikace je možné kontrolovat vytíženost a upozorňovat na příliš malý či příliš velký náklad vozidla.

Aplikace poskytuje přehled o využití jednotlivých vozidel a jejich činnosti v daném časovém období. Dispečeři tak získávají komplexní informace o tom, která vozidla jsou právě na cestě, k jakým zakázkám jsou přiřazena, kdy budou opět k dispozici či zda jsou momentálně schopna provozu.

Funkcionalita aplikace je rozdělena do následujících podaplikací: 

Dispečerský plán

Zobrazuje plánované přiřazení přeprav k vozidlům i veškeré činnosti aktuálně pořízené v dohledových systémech na vozidlech, u každého vozidla pak nabízí detaily o příslušné objednávce přepravy. Data z dohledových systémů jsou zobrazovány na mapových podkladech. Plán přeprav je zobrazen na časové ose. Celkový přehled se může automaticky aktualizovat v nastavených intervalech.

Plánování přeprav 

Aplikace zobrazuje objednávky došlé i odeslané, a umožňuje s nimi provádět celou škálu obvyklých operací (zakládání, kopie, editace, storno aj.). Možností jsou i různé operace související s přiřazením přeprav k vozidlům (např. slučování více objednávek do jedné nebo rozdělení objednávek). Objednávky lze importovat z externích zdrojů a po přiřazení k vozidlu odesílat do dohledových systémů ve vozidlech. Objednávky pro externí dopravce lze posílat elektronicky.

Skládání přeprav 

Speciální podpůrná aplikace pro spedici, s jejíž pomocí mohou dispečeři vytvářet libovolný počet tras, postupně k nim přiřazovat došlé objednávky. Při zadání typu vozidla aplikace je možné kontrolovat vytíženost a upozorňovat na příliš malý či příliš velký náklad vozidla.

Hospodářské listy vozidel (HLV) 

Soubor nástrojů a funkcí pro zobrazení hospodářských výsledků vozidel, jejich skupin či celé firmy. Aplikace komunikuje s dalšími moduly (Nákladní doprava, Spedice, Osobní doprava aj.) a umožňuje z nich zobrazovat libovolná data. Výsledky lze nárůstově sledovat či porovnávat data za různá časová období pro přehled o hospodaření.

Soubor nástrojů a funkcí pro zobrazení hospodářských výsledků vozidel, jejich skupin či celé firmy. Aplikace komunikuje s dalšími moduly (Nákladní doprava, Spedice, Osobní doprava aj.) a umožňuje z nich zobrazovat libovolná data. Výsledky lze nárůstově sledovat či porovnávat data za různá časová období pro přehled o hospodaření.

Externí karty 

Aplikace pro evidenci plateb za různé úkony (tankování, parkování, mýtné). Evidovány jsou tuzemské i zahraniční platby v hotovosti, kartou nebo fakturou. Aplikace rovněž umožňuje ukládat údaje o kartách (číslo, PIN apod.) a přiřazovat je k jednotlivým vozidlům či zaměstnancům. Platby lze zadávat ručně nebo je načítat ze souborů od poskytovatelů tankovacích karet, a následně je párovat s konkrétními doklady. U mýtného pak máte možnost importovat záznamy o platbách po projetí mýtných bran z portálu ŘSD a pracovat s nimi přímo v systému.

Aplikace pro evidenci plateb za různé úkony (tankování, parkování, mýtné). Evidovány jsou tuzemské i zahraniční platby v hotovosti, kartou nebo fakturou. Aplikace rovněž umožňuje ukládat údaje o kartách (číslo, PIN apod.) a přiřazovat je k jednotlivým vozidlům či zaměstnancům. Platby lze zadávat ručně nebo je načítat ze souborů od poskytovatelů tankovacích karet, a následně je párovat s konkrétními doklady. U mýtného pak máte možnost importovat záznamy o platbách po projetí mýtných bran z portálu ŘSD a pracovat s nimi přímo v systému.

Evidence a údržba vozidel

Aplikace umožňuje sledování různých údajů o jednotlivých vozidel, jako například spotřeba pohonných hmot, výbava či technické informace. Součástí je i výpočet silniční daně, havarijního i zákonného pojištění či leasingů. Uživatelé mají rovněž možnost plánovat údržbu na základě předpokládaných i skutečných výkonů přepravy.

Aplikace umožňuje sledování různých údajů o jednotlivých vozidel, jako například spotřeba pohonných hmot, výbava či technické informace. Součástí je i výpočet silniční daně, havarijního i zákonného pojištění či leasingů. Uživatelé mají rovněž možnost plánovat údržbu na základě předpokládaných i skutečných výkonů přepravy.

Evidence škodných událostí

Účelem aplikace je sledování, evidence a vyhodnocení všech typů škodných událostí. Lze evidovat jak škody na vozidlech, tak škody na zboží, škody, které jsme způsobily i škody, které byly způsobeny nám. K jednotlivým škodným událostem lze přiřazovat nákladové doklady (např. faktury za opravy) i doklady příjmové (pojistné plnění, srážka ze mzdy zaměstnance, apod.). Na škodné události jsou zadány i pojistky, ze kterých bude škoda likvidována – díky těmto datům je možné provádět analýzy škodných událostí i vlastních pojistek. V rámci zakázkových úprav lze zobrazované informace doplnit i o další údaje dle individuálních požadavků.

Aplikace umožňuje k pojistným smlouvám přiřazovat libovolné externí dokumenty (fotografie, protokoly, datované poznámky apod.). Veškeré tyto informace jsou shromažďovány na jednom místě pro snadný přístup.

Účelem aplikace je sledování, evidence a vyhodnocení všech typů škodných událostí. Lze evidovat jak škody na vozidlech, tak škody na zboží, škody, které jsme způsobily i škody, které byly způsobeny nám. K jednotlivým škodným událostem lze přiřazovat nákladové doklady (např. faktury za opravy) i doklady příjmové (pojistné plnění, srážka ze mzdy zaměstnance, apod.). Na škodné události jsou zadány i pojistky, ze kterých bude škoda likvidována – díky těmto datům je možné provádět analýzy škodných událostí i vlastních pojistek. V rámci zakázkových úprav lze zobrazované informace doplnit i o další údaje dle individuálních požadavků.

Aplikace umožňuje k pojistným smlouvám přiřazovat libovolné externí dokumenty (fotografie, protokoly, datované poznámky apod.). Veškeré tyto informace jsou shromažďovány na jednom místě pro snadný přístup.

Kontaktní formulář

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme zpět

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.

Systém Prytanis vám přináší Seyfor