Skrýt formulář
MENU Zavřít
Nákladní doprava Nákladní doprava

Nákladní doprava

Modul pro dopravní firmy nabízející dispečerské pracoviště, aplikace pro spedici, nákladní dopravu, HLV, evidenci vozidel a škodných událostí.

Aplikace modulu Nákladní doprava

Nákladní doprava 

Aplikace disponuje sadou nástrojů pro správu záznamů o provozu vozidla nákladní dopravy (ZPVND) a s ním související fakturaci. ZPVND lze vytvářet na základě plánu nákladní dopravy či neomezeného množství objednávek, a může se jej účastnit libovolný počet členů posádek vozidel. Aplikace rovněž umožňuje fakturaci přeprav a analytické nebo kumulované zadávání výkonů, případně generování ZPVND z dat z dohledových systémů jako je Webdispečink, Echotrack, a další.

Nákladní doprava 

Spedice 

Aplikace slouží k evidenci objednávek došlých od zákazníků, ze kterých se následně vytváří objednávky odeslané v podobě přepravních smluv. Ty pak lze předávat externím dopravcům či vlastním vozidlům, ve druhém jmenovaném případě jsou data o přepravě automaticky přenesena do aplikace Nákladní dopravy. 

Aplikace rovněž umožňuje:

  • import objednávek z externích zdrojů
  • přenos objednávek do dohledových systémů ve vozidlech
  • export objednávek ve zvoleném formátu pro externí dopravce
  • samostatnou nebo hromadnou fakturaci objednávek
  • monitoring dat ze spedice i souvisejících aplikací (Nákladní doprava, Faktury došlé atd.)
Spedice 

Dispečerské pracoviště 

Aplikace poskytuje přehled o využití jednotlivých vozidel a jejich činnosti v daném časovém období. Dispečeři tak získávají komplexní informace o tom, která vozidla jsou právě na cestě, k jakým zakázkám jsou přiřazena, kdy budou opět k dispozici či zda jsou momentálně schopna provozu.

Funkcionalita aplikace je rozdělena do následujících podaplikací: 

Dispečerský plán

Zobrazuje plánované přiřazení přeprav k vozidlům i veškeré činnosti aktuálně pořízené v dohledových systémech na vozidlech, u každého vozidla pak nabízí detaily o příslušné objednávce přepravy. Data z dohledových systémů jsou zobrazovány na mapových podkladech. Plán přeprav je zobrazen na časové ose. Celkový přehled se může automaticky aktualizovat v nastavených intervalech.

Plánování přeprav 

Aplikace zobrazuje objednávky došlé i odeslané, a umožňuje s nimi provádět celou škálu obvyklých operací (zakládání, kopie, editace, storno aj.). Možností jsou i různé operace související s přiřazením přeprav k vozidlům (např. slučování více objednávek do jedné nebo rozdělení objednávek). Objednávky lze importovat z externích zdrojů a po přiřazení k vozidlu odesílat do dohledových systémů ve vozidlech. Objednávky pro externí dopravce lze posílat elektronicky.

Skládání přeprav 

Speciální podpůrná aplikace pro spedici, s jejíž pomocí mohou dispečeři vytvářet libovolný počet tras, postupně k nim přiřazovat došlé objednávky. Při zadání typu vozidla aplikace je možné kontrolovat vytíženost a upozorňovat na příliš malý či příliš velký náklad vozidla.

Dispečerské pracoviště 

Hospodářské listy vozidel (HLV) 

Soubor nástrojů a funkcí pro zobrazení hospodářských výsledků vozidel, jejich skupin či celé firmy. Aplikace komunikuje s dalšími moduly (Nákladní doprava, Spedice, Osobní doprava aj.) a umožňuje z nich zobrazovat libovolná data. Výsledky lze nárůstově sledovat či porovnávat data za různá časová období pro přehled o hospodaření.

Hospodářské listy vozidel (HLV) 

Externí karty 

Aplikace pro evidenci plateb za různé úkony (tankování, parkování, mýtné). Evidovány jsou tuzemské i zahraniční platby v hotovosti, kartou nebo fakturou. Aplikace rovněž umožňuje ukládat údaje o kartách (číslo, PIN apod.) a přiřazovat je k jednotlivým vozidlům či zaměstnancům. Platby lze zadávat ručně nebo je načítat ze souborů od poskytovatelů tankovacích karet, a následně je párovat s konkrétními doklady. U mýtného pak máte možnost importovat záznamy o platbách po projetí mýtných bran z portálu ŘSD a pracovat s nimi přímo v systému.

Externí karty 

Evidence a údržba vozidel

Aplikace umožňuje sledování různých údajů o jednotlivých vozidel, jako například spotřeba pohonných hmot, výbava či technické informace. Součástí je i výpočet silniční daně, havarijního i zákonného pojištění či leasingů. Uživatelé mají rovněž možnost plánovat údržbu na základě předpokládaných i skutečných výkonů přepravy.

Evidence a údržba vozidel

Evidence škodných událostí

Účelem aplikace je sledování, evidence a vyhodnocení všech typů škodných událostí. Lze evidovat jak škody na vozidlech, tak škody na zboží, škody, které jsme způsobily i škody, které byly způsobeny nám. K jednotlivým škodným událostem lze přiřazovat nákladové doklady (např. faktury za opravy) i doklady příjmové (pojistné plnění, srážka ze mzdy zaměstnance, apod.). Na škodné události jsou zadány i pojistky, ze kterých bude škoda likvidována – díky těmto datům je možné provádět analýzy škodných událostí i vlastních pojistek. V rámci zakázkových úprav lze zobrazované informace doplnit i o další údaje dle individuálních požadavků.

Aplikace umožňuje k pojistným smlouvám přiřazovat libovolné externí dokumenty (fotografie, protokoly, datované poznámky apod.). Veškeré tyto informace jsou shromažďovány na jednom místě pro snadný přístup.

Evidence škodných událostí

Kontaktní formulář

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme zpět

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.

Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání služby Google.