MENU Zavřít

Ekonomika

Modul navržený pro kompletní pokrytí ekonomické agendy, od účetnictví přes fakturaci až po práci s pohledávkami, faktoring, controlling a komunikaci s bankou. Automatické napojení na ARES, Registr plátců DPH, Registr zveřejněných účtů, Registr nespolehlivých plátců, Registr úpadců.

Aplikace modulu Ekonomika

Účetnictví

Aplikace pro účtování dokladů pořízených jak v systému Prytanis, tak importovaných z jiných systémů.  Samotné účtování probíhá u většiny dokladů zcela automaticky na základě připravených kontací. Lze pracovat s jiným fiskálním obdobím něž je kalendářní rok. Vše potřebné k DPH a dalším výkazům. Modelování dat, výsledovky, uzávěrky, inventury. Automatické rozpouštění režií a další.

Aplikace pro účtování dokladů pořízených jak v systému Prytanis, tak importovaných z jiných systémů.  Samotné účtování probíhá u většiny dokladů zcela automaticky na základě připravených kontací. Lze pracovat s jiným fiskálním obdobím něž je kalendářní rok. Vše potřebné k DPH a dalším výkazům. Modelování dat, výsledovky, uzávěrky, inventury. Automatické rozpouštění režií a další.

Faktury odeslané a Faktury došlé

Dvojice aplikací pro práci s odeslanými a došlými fakturami. Faktoring, self billing, práce s časovým rozlišením. Propracovaný systém schvalování faktur. Digitální oběh dokumentů. Evidence leasingů a úvěrových smluv. Práce se splátkami, automatické překurzování a přepočet DPH a cizoměnových leasingových splátek. Automatické přepočty kurzovních rozdílu ke konci rozvážného dne v libovolných intervalech. Elektronická fakturace.

Dvojice aplikací pro práci s odeslanými a došlými fakturami. Faktoring, self billing, práce s časovým rozlišením. Propracovaný systém schvalování faktur. Digitální oběh dokumentů. Evidence leasingů a úvěrových smluv. Práce se splátkami, automatické překurzování a přepočet DPH a cizoměnových leasingových splátek. Automatické přepočty kurzovních rozdílu ke konci rozvážného dne v libovolných intervalech. Elektronická fakturace.

Vnitrofaktury

Vnitropodniková fakturace včetně schvalování mezi jednotlivými středisky. Možnost automaticky generovaných faktur z modulů Doprava či zakázky podle interních ceníků.

Vnitropodniková fakturace včetně schvalování mezi jednotlivými středisky. Možnost automaticky generovaných faktur z modulů Doprava či zakázky podle interních ceníků.

Banka

Zpracování informací mezi firmou a bankou či bankami. Platební příkazy. Automatické načítání výpisů a jejich párování. Krom faktur lze párovat na podklady z mezd, platební karty a další doklady. Zpracování a vytváření avíz s hromadnými platbami. Rozbory plateb a analýzy.

Zpracování informací mezi firmou a bankou či bankami. Platební příkazy. Automatické načítání výpisů a jejich párování. Krom faktur lze párovat na podklady z mezd, platební karty a další doklady. Zpracování a vytváření avíz s hromadnými platbami. Rozbory plateb a analýzy.

Pokladna

Aplikace pro zpracování hotovostních příjmů a výdajů. Vazby na faktury došlé a odeslané. Sklad i servis. Zpracování služebních cest. Výpočet stravného dle platné legislativy s vazbou na zpracování záznamu o provozu vozidla. Automatické načítání kurzů z ČNB. Práce s kurzy včetně jejich historie.

Aplikace pro zpracování hotovostních příjmů a výdajů. Vazby na faktury došlé a odeslané. Sklad i servis. Zpracování služebních cest. Výpočet stravného dle platné legislativy s vazbou na zpracování záznamu o provozu vozidla. Automatické načítání kurzů z ČNB. Práce s kurzy včetně jejich historie.

Dlouhodobý a drobný majetek

Soubor aplikací pro správu dlouhodobého majetku a pracovních pomůcek. Zahrnuty jsou funkce a nástroje pro účetní i daňové odpisy, pořízení, vyřazení majetku či navýšení ceny majetku. Práce s předpokládanými budoucími odpisy, modelování. To vše je navázáno na účetnictví.

Soubor aplikací pro správu dlouhodobého majetku a pracovních pomůcek. Zahrnuty jsou funkce a nástroje pro účetní i daňové odpisy, pořízení, vyřazení majetku či navýšení ceny majetku. Práce s předpokládanými budoucími odpisy, modelování. To vše je navázáno na účetnictví.

Finanční analýzy

Nástroj pro bohatě strukturované rozbory pohledávek a závazků, finančního salda, simulace budoucích finančních toků vlastní firmy a řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů se zákazníky.

Nástroj pro bohatě strukturované rozbory pohledávek a závazků, finančního salda, simulace budoucích finančních toků vlastní firmy a řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů se zákazníky.

Obchodní partneři

Evidence odběratelů a dodavatelů. Adresy, bankovní spojení, kontaktní osoby, emailová spojení. Všeobecné evidence vztahující se k partnerovi. Evidence změn. Možnost evidence desítek dalších údajů ke každému z obchodních partnerů. Evidence obratů, creditu, pohledávek po splatnosti.

Evidence odběratelů a dodavatelů. Adresy, bankovní spojení, kontaktní osoby, emailová spojení. Všeobecné evidence vztahující se k partnerovi. Evidence změn. Možnost evidence desítek dalších údajů ke každému z obchodních partnerů. Evidence obratů, creditu, pohledávek po splatnosti.

Evidence smluv

Evidence smluv slouží k evidování veškerých dokumentů, termínů a informací, týkajících se smluv. Aplikace umožňuje uživateli zvolit zodpovědnou osobu, které budou zasílána upozornění na e-mailovou adresu v případě blížícího se konce platnosti smlouvy.

V každém evidenčním záznamu je umožněno vyplnit, případně přiložit následující:

 • Obchodní partner – údaje o obchodním partnerovi, se kterým byla smlouva uzavřena.
 • Smluvní oblasti – zahrnující reakční dobu, dobu odstranění; oblast, které se servis týká a informace o dostupnosti.
 • Dokumenty – vložení dokumentu přímo z počítače, případně webové adresy. Přímý odkaz na naskenování dokumentu, který je v papírové podobě.
 • Popis – textové pole pro doplnění informací.
 • Dodatky – dodatky k dané smlouvě.
 • Externí smlouvy – přiložené externí smlouvy s uvedenou aktuální platností.
 • Evidenční záznam – přehled uvádějící datum případu, stav, ve kterém se servisní smlouva nachází a osobu, která je za ni zodpovědná.

Evidence smluv slouží k evidování veškerých dokumentů, termínů a informací, týkajících se smluv. Aplikace umožňuje uživateli zvolit zodpovědnou osobu, které budou zasílána upozornění na e-mailovou adresu v případě blížícího se konce platnosti smlouvy.

V každém evidenčním záznamu je umožněno vyplnit, případně přiložit následující:

 • Obchodní partner – údaje o obchodním partnerovi, se kterým byla smlouva uzavřena.
 • Smluvní oblasti – zahrnující reakční dobu, dobu odstranění; oblast, které se servis týká a informace o dostupnosti.
 • Dokumenty – vložení dokumentu přímo z počítače, případně webové adresy. Přímý odkaz na naskenování dokumentu, který je v papírové podobě.
 • Popis – textové pole pro doplnění informací.
 • Dodatky – dodatky k dané smlouvě.
 • Externí smlouvy – přiložené externí smlouvy s uvedenou aktuální platností.
 • Evidenční záznam – přehled uvádějící datum případu, stav, ve kterém se servisní smlouva nachází a osobu, která je za ni zodpovědná.

Evidence pošty

Správu došlé a odeslané pošty. Uživatelé zde mohou zakládat informace o veškeré poště napříč podnikem a rovněž i poštu párovat s existujícími doklady. Vytváření došlých faktur z přijaté pošty.

Správu došlé a odeslané pošty. Uživatelé zde mohou zakládat informace o veškeré poště napříč podnikem a rovněž i poštu párovat s existujícími doklady. Vytváření došlých faktur z přijaté pošty.

Pracovní pomůcky

Aplikace slouží k evidenci pracovních pomůcek zaměstnanců. Skrze nastavení nárokovosti lze řídit a kontrolovat počet vydaných pomůcek, plánovat jejich nákupy, vydávat pomůcky ze skladu.

Aplikace slouží k evidenci pracovních pomůcek zaměstnanců. Skrze nastavení nárokovosti lze řídit a kontrolovat počet vydaných pomůcek, plánovat jejich nákupy, vydávat pomůcky ze skladu.

Datová schránka

Aplikace Datová schránka (DS) nabízí možnost používat datové schránky místo státního webového portálu. Oproti tomuto portálu, kde jsou zprávy uchovány 90 dní a následně si musí zákazník zaplatit za datový trezor, pokud nechce o zprávy přijít, tak v aplikaci DS se stažené zprávy ukládají do databáze, takže zprávy máte uchovány po neomezenou dobu včetně příloh, které se ukládají na síťový disk.  Dále je možné ukládat i ZFO soubory, díky kterým máte k dispozici důkaz o existenci a pravosti zprávy.

Zprávy lze z aplikace DS odesílat ručně, což znamená, že uživatel vytvoří novou zprávu, kde vyplní odpovídající atributy, ručně přidá přílohu a zprávu odešle. Z určitých míst lze ovšem zprávy odesílat i automaticky. Zatím to jsou výkazy na ČSSZ – evidenční list, oznámení o nástupu, oznámení o ukončení pracovní neschopnosti, příloha k žádosti o nemocenskou dávku a měsíční výkaz.

Pokud do aplikace DS dorazí neschopenka, tak je při stažení automaticky zpracována, kde informace o neschopence z XML převede do databáze pro další zpracování v modulu Personalistika a mzdy. Dalším zpracováním se myslí kontrola odpovědným uživatelem a stisk tlačítka, které neschopenku převede do docházky.

Dále se počítá s rozšířením na místa – oznámení na pojišťovnu, faktury odeslané, výkazy na finanční úřad.

Aplikace Datová schránka (DS) nabízí možnost používat datové schránky místo státního webového portálu. Oproti tomuto portálu, kde jsou zprávy uchovány 90 dní a následně si musí zákazník zaplatit za datový trezor, pokud nechce o zprávy přijít, tak v aplikaci DS se stažené zprávy ukládají do databáze, takže zprávy máte uchovány po neomezenou dobu včetně příloh, které se ukládají na síťový disk.  Dále je možné ukládat i ZFO soubory, díky kterým máte k dispozici důkaz o existenci a pravosti zprávy.

Zprávy lze z aplikace DS odesílat ručně, což znamená, že uživatel vytvoří novou zprávu, kde vyplní odpovídající atributy, ručně přidá přílohu a zprávu odešle. Z určitých míst lze ovšem zprávy odesílat i automaticky. Zatím to jsou výkazy na ČSSZ – evidenční list, oznámení o nástupu, oznámení o ukončení pracovní neschopnosti, příloha k žádosti o nemocenskou dávku a měsíční výkaz.

Pokud do aplikace DS dorazí neschopenka, tak je při stažení automaticky zpracována, kde informace o neschopence z XML převede do databáze pro další zpracování v modulu Personalistika a mzdy. Dalším zpracováním se myslí kontrola odpovědným uživatelem a stisk tlačítka, které neschopenku převede do docházky.

Dále se počítá s rozšířením na místa – oznámení na pojišťovnu, faktury odeslané, výkazy na finanční úřad.

Kontaktní formulář

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme zpět

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.

Systém Prytanis vám přináší Seyfor