Přehled našich služeb

Komplexním systémem služeb poskytujeme všem zákazníkům kvalitní podporu při provozu a údržbě systému.

Technický projekt implementace IS PRYTANIS

Provedeme zákazníkovi analýzu zmapování všech firemních a provozních procesů a následně mu navrhneme optimální řešení. Díky zpracovanému technickému projektu získá zákazník před podpisem smlouvy jistotu, že informační systém bude zcela odpovídat jeho požadavkům. Implementace IS PRYTANIS a vedení projektu

Nasazení nového informačního systému bude rychlé, efektivní a bude plně reflektovat požadavky na funkčnost dle zpracované analýzy. Na implementaci se bude podílet tým odborných konzultantů pod vedením zkušeného vedoucího projektu, který zastřeší celý projekt implementace, a tím zajistí hladký průběh nasazení informačního systému.

Financování IS PRYTANIS

Můžete si zvolit z několika možností financování, jako například splátky, leasing, pronájem (outsourcing) či čerpání dotačních titulů.

Podpora provozu IS PRYTANIS

V rámci systémové podpory na základě schválené smlouvy máte po celou dobu užívání informačního systému plnou podporu dodavatele. Naši kvalifikovaní odborníci Vám budou k dispozici.

Programové úpravy na zakázku

Máte-li potřebu přizpůsobit systém Vašim specifickým činnostem, neváhejte se na nás obrátit a tým našich programátorů Vám provede libovolnou programovou úpravu na zakázku.

Audit využívání IS PRYTANIS

Používáte informační systém již několik let a nejste si jisti, zda využíváte potenciál IS PRYTANIS na 100%? Neváhejte se na nás obrátit a my pro Vaši společnost zpracujeme audit a navrhneme kroky, jak vytěžit možnosti systému co nejvíce.

Monitorování provozu IS PRYTANIS

Nabízíme Vám monitorování nejdůležitějších vlastností serverů s IS PRYTANIS pomocí serverového dohledového systému Nagios. Systém v pravidelných intervalech kontroluje stav serveru, a pokud některý sledovaný parametr přesáhne stanovenou mez, odešle upozornění technické podpoře UNIS COMPUTERS, která následně ověří stav serveru a zajistí nápravu. Uživatelům IS PRYTANIS tak dáváme jistotu, že jejich servery jsou pod neustálým dohledem a dokážeme tím včas předcházet mnoha problémům. Šetříme Vám tak čas, finance, ale i starosti.

Audit a návrh IT infrastruktury

Pokud budete mít zájem, můžeme Vám provést kompletní audit Vašeho softwaru a hardwaru, čímž získáte informace o případných kritických místech Vaší IT infrastruktury. Samozřejmostí auditu je i návrh řešení.

Dodávka, instalace a konfigurace HW a SW

V rámci dodávky informačního systému můžete využít i garantovanou dodávku, instalaci a konfiguraci veškerého potřebného hardwaru a softwaru od naší společnosti. Budete mít tedy kompletní dodávku od jednoho dodavatele.