Proces implementace systému 

rámcová nabídkaobjednávka technického projektuprovedení analýzy a návrh řešení Vašich požadavků a potřebodsouhlasení technického projektuzávazná nabídka na dodávku a implementaci informačního systému PRYTANISpodpis smluv (smlouva o dílo, licenční smlouva, smlouva o podpoře a údržbě IS PRYTANIS, smlouva o podpoře a údržbě databáze)výroba a testovaní SW komponent vyvinutých speciálně pro Vásinstalace a nastavení IS PRYTANISškolenízkušební provoz a odladění systémuostrý startintenzivní podpora ostrého provozustandardní podpora provozu ISbezproblémový chod společnosti řízené prostřednictvím spolehlivého systému PRYTANIS