Modul Personalistika a mzdy

Tento modul eviduje a udržuje všechny osobní a mzdové údaje o zaměstnanci. Je důsledně chráněn nastavením práv přístupu jednotlivých uživatelů. U všech mzdových a stěžejních osobních údajů je udržována a sledována historie.

 

Modul Personalistika a mzdy obsahuje aplikace

Personalistika

Personalistika kromě základních osobních údajů eviduje lékařské prohlídky, absolvovaná školení a kurzy, vydané doklady, řidičské průkazy, úroveň vzdělání, rodinné příslušníky apod. Automaticky upozorňuje na prošlé lékařské prohlídky a cyklická školení.

Denní docházka

Zaměstnanci jsou rozděleni do středisek podle svého zařazení. Data se zadávají jen zaměstnancům, u kterých je požadována denní evidence docházky. Základem je automatický vstup údajů ze ZPV v modulu Doprava. Další záznamy denní docházky a absencí se plní ručně. Každý záznam má příznak původu. Výpočet částky je proveden podle sazebníku a zadaných hodin ihned při zadávání. Transformací do hrubých mezd se sumarizují hodiny a částky podle mzdových složek a provádí se uzávěrka denní docházky pro dané středisko. Akci lze opakovat. K dispozici jsou tiskové sestavy.

Měsíční mzdy

Zpracování mezd se děje v plném souladu s platnou legislativou včetně pravidelných výstupů pro banku, penzijní fondy, statistický úřad, zdravotní a sociální pojištění apod. Je možno nastavit různé a individuální způsoby výpočtu prémií a osobního ohodnocení. Výplaty lze zaměstnancům vyplácet na účet, hotově, složenkou anebo též do aplikace Podniková spořitelna. Mzdy lze napojit na libovolný docházkový systém. Data jsou převáděna automaticky z pracovních lístků aplikace Zakázky a záznamů o provozu vozidel z aplikace Osobní a Nákladní doprava. Vypočtené mzdy jsou automaticky převáděny do aplikace Účetnictví a příkazy k úhradě do aplikace Banka. K dispozici jsou rozbory mezd dle mnoha různých hledisek (případně i uživatelsky nastavitelných), tvorba evidenčních listů důchodového zabezpečení, podrobné mzdové listiny apod.