Modul Obchod

Obchodní modul slouží pro zajištění obchodní činnosti firmy. Řeší problematiku ze tří oblastí: objednávky odeslané, vedení skladu a objednávky došlé.

 

Modul Obchod obsahuje aplikace

Sklad

Umožňuje evidovat libovolné množství materiálu ve více skladech. U zboží lze definovat jakékoliv množství cizojazyčných názvů, libovolné množství měrných jednotek. Jednotlivým odběratelům je možno přiřadit libovolné množství slev, ceník zboží, pevnou (smluvní) cenu a tiskový formulář dodacího listu. U ceníků lze omezit jejich časovou platnost. Při příjmu na sklad se využívá vazba na objednávku. Slevy lze rozdělit na položkové (množstevní, hodnotové, zboží zdarma) a dokladové (množstevní, hodnotové, zboží zdarma, refundace, za splatnost, atd.). Mimo standardní prodej je umožněn výdej na zakázku, vozidlo, výdej drobného majetku, pracovních pomůcek, PHM (s vazbou na evidenci pneumatik, evidenci drobného majetku a pracovních pomůcek, napojení na automatizované čerpací stanice).

Nákup

Aplikace Nákup (objednávky odeslané) řeší problematiku nákupu zboží. Lze vytvářet objednávky odeslané s vazbou na dodavatelské podmínky. Ke každému dodavateli je možno přiřadit jiný tiskový formulář, samozřejmostí jsou analýzy objednaného, dodaného a nedodaného zboží.

Odbyt

Umožňuje evidovat požadavkové listy (objednávky došlé) od odběratelů nebo vlastních středisek (interní objednávka). Využívá nadefinovaných slev, popř. cen ve skladu. Zadané zboží může být automaticky blokováno pro daného odběratele. Existuje možnost postupného vydodání zboží a automatické generování dodacího listu, faktury popř. příjmového pokladního dokladu. Analýzy prodeje podle odběratele, podle skupin zboží a podle jednotlivých druhů zboží.

Obecné objednávky

Aplikace slouží pro evidenci objednávek na zboží a služby, které nemusí být vedeny skladem. Objednávky lze vystavit i na partnera, který není veden v aplikaci Obchodní partneři. Lze u nich evidovat předběžnou i skutečnou cenu a měnu. Tato aplikace nemá návaznost na účetnictví.

Čerpací stanice

Zpracování tankování u vlastní čerpací stanice probíhá pomocí aplikace „Čerpací stanice“, která zpracovává výstupní soubor tankování a vytváří výdajové skladové doklady do IS PRYTANIS (výdej PHM, příp. dodací listy). Výstupní exportní soubor tankování za zadané období z externího SW pro řízení čerpací stanice musí být v příslušné datové struktuře.

Obchodní případy

Jsou určeny pro rozšíření informací o obchodním partnerovi. Lze vytvářet libovolné typy obchodních případů, k nim zapisovat jednotlivá jednání a úkoly vyplývající z jednání. Lze přiřazovat dokumenty (v libovolných formátech). Je vidět úplná historie celého obchodního případu až po jeho uzavření. Ke kontaktním osobám lze přiřazovat druhy pošty pro rozesílání různých informací. Dále lze u obchodního partnera evidovat libovolné množství informací z různých zdrojů, které mohou sloužit např. pro vyhodnocování dodavatelů a odběratelů.