Modul Logistika

Modul Logistika (WMS - Warehouse Management System) zajišťuje řízení pohybu a evidenci zboží včetně vratných obalů v logistickém skladu spolu se zajištěním nutné administrativy. Veškeré pohyby lze řídit online terminály se snímači čárových kódů. Propojením na modul Spedice IS PRYTANIS je možné zajistit dopravu expedovaného zboží. Funkční část je doplněna přehledovými sestavami.

 

Modul Logistika obsahuje aplikace

Logistické sklady

Aplikace je určena pro evidenci zboží v logistických skladech. Je možno evidovat libovolný počet skladů a v každém z nich může být více majitelů zboží s různě nastavenými vlastnostmi a chováním. U každého zboží je možné definovat, které údaje (výrobní číslo, šarže, datum příjmu, datum výroby, datum expirace) se budou u zboží evidovat. Přijímané zboží na sklad je sledováno od předběžného příjmu, přes potvrzení příjmu, až po naskladnění do konkrétních skladových pozic. Při výdeji je možné kontrolovat zakázku od jejího založení, sledovat zablokované zboží do zakázky, její vyskladnění, kompletaci až po expedici. Je možné připravit data pro zajištění přepravy zboží. Pohyby zboží od příjmu, přeskladnění až po výdej celopaletových nebo kompletovaných zakázek lze provádět online terminály se snímačem čárových kódů. Eviduje se také poškozené zboží, jednotliví dodavatelé a odběratelé a jejich paletová konta. Modul umožňuje načítání a export dokladů v různých formátech, automatické zasílání hlášení majitelům zboží a komplexní řešení inventur.

Auto sklad

Speciálně upravená aplikace Logistický sklad pro potřeby skladování automobilů.

Čtečka (on-line terminál)

Pohyby zboží ve skladu lze ovládat pomocí on-line terminálů se snímačem čárových kódů. Terminály jsou bezdrátově připojeny přímo k serveru a zobrazují terminálovou aplikaci spuštěnou na serveru. Veškeré pohyby provedené on-line terminálem se tak okamžitě projevují v systému. Na jednotlivých zakázkách může pracovat několik terminálů současně. 

Každý skladník se při zahájení pracovní směny přihlásí do online terminálu a systém mu pak přiděluje práci. Každá provedená operace skladníka je v systému zaznamenána a může být použita při sledování výkonnosti skladníka, případně použita pro sledování náročnosti operací.

Pomocí online terminálu lze provádět zejména tyto operace:

  • příjem zboží a vratných obalů na sklad
  • výdej celopaletových i kompletovaných zakázek
  • přeskladnění zboží mezi skladovými pozicemi
  • rozebírání mixovaných palet do pozic
  • konsolidace vychystaného zboží na palety (kontrola a přesuny vychystaného zboží mezi vratnými obaly)
  • záměna nebo odebrání vratného obalu z pod vychystaného zoží
  • odebrání zboží z dodacího listu a vrácení na sklad
  • kontrola nakládky zboží do vozidla
  • plnění inventur
  • zjišťovaní informací

V systému se všechny plánované skladové operace řadí do fronty požadavků. Z ní systém požadavky přiřazuje jednotlivým skladníkům přímo na online terminály podle nastavených priorit, v závislosti na vybrané manipulační technice a na tom, zda má skladník povolený přístup k zákazníkovi nebo skladovací zóně. Dispečer skladu může jednotlivým požadavkům ve frontě měnit přiřazené priority, a tím uspíšit provedení urgentní operace nebo může požadavek přiřadit přímo určenému skladníkovi. Systém jednotlivé požadavky na skladové operace přiřazuje skladníkům na terminály až v okamžiku, kdy lze tuto operaci vykonat. Například dokáže vyčkat, až je příslušné zboží doplněno do kompletačních pozic a poté přiřadit příslušný požadavek na vyskladnění zboží. Automaticky také řadí požadavky na kompletaci podle pořadí, jak je zboží uloženo v kompletačních pozicích podle definované kompletační cesty mezi regály.

Systém skladníka při každé skladové operaci kontroluje, zda vzal opravdu správné zboží. Nelze vyskladnit zboží, které nevyhovuje minimální expiraci – pokud se to u zboží pro daného odběratele sleduje a u objednávky je známo datum expedice. I na každé položce objednávky může být požadována jiná expirace zboží, případně šarže. Systém pak v tomto případě nepovolí vydat jiné zboží, než které bylo objednávkou požadováno.