Modul KYBOS reporting

Reportingový nástroj, který umožňuje snadné a rychlé vytváření potřebných výstupů Vašich dat. Obsahuje sadu nástrojů pro tvorbu sestav a přehledné datové výstupy.

 

Modul KYBOS reporting aplikace

Aplikace, ve které mohou uživatelé upravovat tiskové šablony nad dodanými datovými zdroji. Zkušenější uživatelé mají možnost vytvářet vlastní datové zdroje sestav prostřednictvím jazyka SQL. Pomocí systému přístupových práv lze uživatelům přidělit právo spouštět, případně upravovat jednotlivé reporty nebo jejich skupiny. Výstupy sestav lze jednoduše exportovat do běžných formátů (PDF, XLS, HTML, PNG …), definice sestav lze exportovat a zálohovat, případně přenášet pomocí souboru.

Tiskový robot: je součást KYBOS reportingu a slouží k automatickému spouštění vytvořených reportů. Pro každý report lze vytvořit úkol, kterému je možné přednastavit: parametry pro spouštěný report, formát výstupu reportu (PDF, XLS, …), cestu a název pro uložení výsledku reportu nebo adresáty, kterým má být zaslán e-mail s výsledkem reportu. Takto vytvořené úkoly lze sdružovat do skupin. To nám umožní vygenerovat stiskem jediného tlačítka nebo automaticky několik reportů zároveň.