Fakta o informačním systému PRYTANIS 

  • IS PRYTANIS byl uveden do provozu a je vyvíjen již od roku 1993.
  • S IS PRYTANIS pracuje již více než 2000 uživatelů.
  • IS PRYTANIS si získal 154 významných firem.
  • Za dobu existence IS PRYTANIS jsme zapracovali 44 000 zákaznických požadavků.
  • IS PRYTANIS počítá mzdy více než 15 000 zaměstnancům.
  • IS PRYTANIS řídí více než 7000 kamionů a autobusů a veškerou agendu s nimi spojenou.
  • Průměrná doba na zapracování požadavků od zákazníků je 8 dnů.
  • Tým, který vyvíjí IS PRYTANIS tvoří 25 pracovníků.
  • IS PRYTANIS je neustále dále vyvíjen a vylepšován. Každý týden věnujeme vývoji více než 400 hodin.