Maximální užitek přináší informační systém PRYTANIS pouze kvalitně proškoleným uživatelům.

Jedině kvalitně proškolení uživatelé mohou využít naplno benefity a dosáhnout vysoké efektivity práce, kterou informační systém PRYTANIS přináší.

Pro všechny naše uživatele pořádáme intenzivní školení. Během každého roku jsou vypsány termíny školení. Jednotlivá školení jsou vždy zaměřena na konkrétní moduly a aplikace. Účastníci jsou v rámci jednotlivých školení navíc proškoleni a seznámeni s aktuálními legislativními změnami.

Každý účastník daného školení získá certifikát o získané odborné způsobilosti.

 

Aktuálně vypsaná školení:

Elektronická evidence tržeb - EET 26. 1. 2017

Školení je zaměřeno na elektronickou evidenci tržeb - EET. Na školení Vás seznámíme s legislativním rámcem Elektronické evidence tržeb. Dále se budeme věnovat programovým úpravám provedeným v IS PRYTANIS souvisejících s touto problematikou.

Přednášející: Milan König

více