Modul Administrátor

Tento modul je určen pro správce informačního systému - administrátora. Slouží k zavedení uživatelů do IS PRYTANIS i ke správě přístupových práv a ke konfiguraci subsystémů.

 

Modul Administrátor obsahuje aplikace

Administrátor

Aplikace pro administrátorskou správu přístupových práv a uživatelů. Základní funkce:

  • zavedení uživatelů IS
  • správa přístupových práv
  • struktura aplikací - konfigurace modulů
  • definování a přidělování funkcí

Pro každý modul v IS PRYTANIS je dán určitý maximální počet možných nabídek obsažených v menu. Administrátor zpřístupňuje konkrétnímu uživateli pouze ty nabídky, se kterými bude (v rámci oprávnění) v daném subsystému pracovat. Některé nabídky mu mohou zůstat skryty. Veškeré zadané údaje lze podle potřeby měnit.